I N F O @ L O E F B E H E E R . N L

                0 1 0 - 3 1 3 0 8 2 1

  


Beheren en ontwikkelen van vastgoed. Dat vinden we leuk bij Loef. Wij zetten net dat stapje meer, houden van maximalisatie, denken in kansen, vinden dat je groen gewoon moet doen en worden gedreven door de win-win. Het doel? Altijd voor ogen! De koers? Scherp en vooruit.C O M M E R C I E E L


A D M I N I S T R A T I E F


T E C H N I S C H
P R O J E C T O N T W I K K E L I N G


R E N O V A T I E S


V E R D U U R Z A M I N G S T R A J E C T E N