I N F O @ L O E F B E H E E R . N L

     0 1 0 - 3 1 3 0 8 2 1
Beheren en ontwikkelen van vastgoed. Dat vinden we leuk bij Loef. Wij zetten net dat stapje meer, houden van maximalisatie, denken in kansen, vinden dat je groen gewoon moet doen en worden gedreven door de win-win. Het doel? Altijd voor ogen! De koers? Scherp en vooruit.C O M M E R C I E E L


A D M I N I S T R A T I E F


T E C H N I S C H
P R O J E C T O N T W I K K E L I N G


R E N O V A T I E S


V E R D U U R Z A M I N G S T R A J E C T E N


I N S P I R A T I EIn de ochtend een excursie bij Verstegen waar we - buiten inspiratie en een kijkje in de keuken - veel sustainability huiswerk kregen van Marianne Van Keep. Wouter Gelderloos van de Gemeente Rotterdam nam ons mee in de groei en ontwikkeling van de Spaanse Polder. En onze Marjolein Erdmann-Beemster van Loef beheer en projecten sparde met de deelnemers over Breeam-NL In-Use als tool om stap voor stap bestaand vastgoed te verduurzamen. Hoogtepunt van de plenaire sessie was by far de antwoordmogelijkheden bij de vraag ‘Maakindustrie in de stad moet kunnen’ 1) Ja toch, niet dan 2) Ben je van de pot gepleurd 3) Maakindustrie? Nog nooit van gehoord.

#Loef #Loefbeheer #stapvoorstap #groenmoetjegewoondoen #jatochnietdan #benjevandepotgepleurd #BreeamIn-Use #SpaansePolder #whichstephaveyoureachedtoday